Battle.net End User License Agreement
Battle.net End User License Agreement

ข้อตกลงอนุญาตสำหรับผู้ใช้ BATTLE.NET™

แก้ไขล่าสุด 22 มกราคม 2016

การแจ้งเตือนสำคัญ:

ข้อตกลงอนุญาตสิทธิสำหรับผู้ใช้ BATTLE.NET ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 มกราคม 2016

โปรดอ่านข้อตกลงนี้ ("ข้อตกลง") อย่างถี่ถ้วนก่อนดำเนินการติดตั้งไคลเอนต์ BATTLE.NET หรือใช้แพลตฟอร์มเกมของ BATTLE.NET หากคุณไม่ตกลงกับทุกเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ คุณจะไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์นี้ได้

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจใน Blizzard Entertainment, Inc.’s ("Blizzard" หรือ "เรา") แพลตฟอร์มเกมของ Battle.net™ ("Battle.net") และเกมแบบโต้ตอบของ Blizzard ("เกม") ข้อตกลงนี้กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่คุณได้รับอนุญาตให้ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ Battle.net ("ไคลเอนต์ Battle.net") เพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าถึง Battle.net และเล่นเกมบนบริการ Battle.net ที่จัดหาให้แก่คุณโดย Blizzard Entertainment International ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Activision Blizzard International B.V. (“Blizzard”) หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้ง คัดลอก หรือใช้งานไคลเอนต์ BATTLE.NET หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเกม หากคุณปฏิเสธเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ คุณต้องทำการถอดถอนเกมออกจากเครื่องของท่านโดยทันที และท่านจะไม่สามารถเล่นเกมได้อีกต่อไป

 1. บัญชี BATTLE.NET
  1. การใช้บัญชี Battle.net ในการใช้ Battle.net คุณจะต้องลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีไว้ก่อนหน้านี้บน Battle.net ("บัญชี") โดยการสร้างและการใช้บัญชีจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
   1. คุณสามารถสร้างบัญชีได้เฉพาะเมื่อ: (i) คุณเป็น "บุคคลธรรมดา" และผู้ที่บรรลุนิติภาวะในประเทศที่คุณพำนัก (บริษัท บริษัทจำกัด หุ้นส่วน และนิติบุคคลหรือภาคธุรกิจอื่นๆ ไม่อนุญาตให้สร้างบัญชีได้) และ (ii) คุณไม่ได้เป็นบุคคลที่ถูก Blizzard ระบุว่าห้ามใช้งาน Battle.net โดยเฉพาะ
   2. เมื่อคุณสร้างหรืออัพเดตบัญชี คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแก่ Blizzard เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล นอกจากนี้ ในการเล่นเกมบางเกมหรือใช้คุณลักษณะบางอย่างที่มีอยู่บน Battle.net คุณอาจยังต้องให้ข้อมูลการชำระเงินแก่ Blizzard (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต) ด้วยเช่นกัน โดย Blizzard ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Blizzard ซึ่งดูได้ที่ http://us.blizzard.com/en-us/company/legal/th-th/privacy.html นอกจากนี้ Blizzard ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลจากการเชื่อมต่อกับ Battle.net ของคุณอีกด้วย
   3. ในการเล่นเกมบน Battle.net คุณจะต้องเพิ่มการอนุญาตสิทธิเกมลงในบัญชี ซึ่งจะต้องมีรหัสการตรวจสอบที่สร้างขึ้นโดย Blizzard ส่วนใบอนุญาตเกมที่ซื้อที่ร้านค้าปลีกนั้น รหัสการตรวจสอบจะรวมอยู่ในวัสดุบรรจุภัณฑ์ แต่หากคุณซื้อเกมจาก Blizzard แบบดิจิตัล รหัสการตรวจสอบจะถูกส่งไปยังบัญชีเมื่อคุณซื้อเกมนั้นๆ
   4. เมื่อคุณสร้างบัญชี คุณจะต้องเลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกัน (รวมเรียกในที่นี้ว่า "ข้อมูลล็อกอิน") โดยคุณจะต้องไม่ใช้ชื่อจริงของคุณเป็นรหัสผ่านของบัญชี และห้ามแชร์บัญชีหรือข้อมูลล็อกอินให้กับบุคคลอื่น เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตในเงื่อนไขของข้อตกลงนี้
   5. โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อตรวจสอบข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของบัญชี Battle.net ของ Blizzard ที่ http://us.battle.net/en/security/ ทั้งนี้ คุณต้องรักษาความลับของข้อมูลล็อกอิน เนื่องจากคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบของการใช้งานทั้งหมดของข้อมูลล็อกอินและบัญชี รวมถึงการซื้อต่างๆ ไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับอนุญาตจากคุณก็ตาม หากคุณพบสิ่งที่น่าสงสัยพอสมควรถึงการละเมิดการรักษาความปลอดภัยใดๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสีย การขโมย หรือการเปิดเผยข้อมูลล็อกอินใดๆ คุณจะต้องแจ้งให้ Blizzard ทราบโดยทันทีที่ Battle.net Support
   6. ผู้เยาว์อาจใช้บัญชีที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายสร้างขึ้นได้หากกฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอยู่อนุญาต โดยการอนุญาตให้ผู้เยาว์หรือผู้เยาว์ที่อยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมาย (รวมเรียกว่า "ผู้เยาว์") ใช้บัญชีใน Battle.net หมายความว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงนี้ในนามของคุณเองและผู้เยาว์ในความปกครองของคุณ และคุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการใช้งานทั้งหมดของบัญชีโดยผู้เยาว์ของคุณ ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะได้รับหรือไม่ได้รับการอนุญาตจากคุณก็ตาม
   7. การใช้งาน Battle.net และเกมเพื่อโต้ตอบกับ Blizzard และผู้เล่นคนอื่นๆ จะเป็นไปตามนโยบายในเกมของ Blizzard ("นโยบายในเกม") โดยนโยบายในเกมไม่ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมทุกกรณี และนโยบายในเกมจะรวมอยู่ในข้อตกลงนี้โดยการอ้างอิงนี้ ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ที่นี่
   8. คุณตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมและภาษีทั้งหมดที่เกิดจากการที่คุณหรือใครก็ตามใช้บัญชีของคุณ หากคุณเลือกที่จะรับข้อมูลต่อเนื่องสำหรับเกมใดๆ หมายความว่า คุณรับทราบว่าการชำระเงินจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ (เช่น หักจากยอดคงเหลือใน Battle.net ของคุณ หรือเรียกเก็บไปยังบัตรเครดิตของคุณ) จนกว่าคุณจะยกเลิกการรับข้อมูลหรือบัญชีนั้นๆ โดย Blizzard สามารถปรับการกำหนดราคาสำหรับสินค้าและบริการที่นำเสนอผ่าน Battle.net ได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ คุณรับทราบว่า BLIZZARD ไม่จำเป็นต้องคืนเงินในจำนวนเงินที่คุณชำระให้กับ BLIZZARD สำหรับการใช้งานของ BATTLE.NET หรือสำหรับการซื้อสินค้าผ่าน BATTLE.NET ด้วยเหตุผลใดก็ตาม
   9. คุณตกลงและอนุญาตให้ Blizzard มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสื่อสารของคุณเมื่อคุณใช้ Battle.net และคุณรับทราบและยอมรับว่าเมื่อคุณใช้ Battle.net คุณจะไม่คาดหวังว่าการสื่อสารของคุณจะเป็นส่วนตัว โดย Blizzard มีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยการสื่อสารของคุณด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้: (ก) เพื่อตอบสนองกฎหมายที่ใช้บังคับใช้ ระเบียบ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอจากภาครัฐ (ข) เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรือนโยบายของ Blizzard อื่นใด (ค) เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายและแก้ไขความเสียหายของ Blizzard (ง) เพื่อคุ้มครองสุขภาพหรือความปลอดภัยของบุคคลใดๆ ที่ Blizzard เชื่อว่าอาจถูกคุกคาม หรือ (จ) เพื่อรายงานความผิดทางอาญาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ
  2. การอนุญาตสิทธิ หากคุณยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ Blizzard จะให้สิทธิ์ และคุณจะได้รับการอนุญาตสิทธิที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและที่ไม่จำกัดสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ Battle.net และเกมภายใต้ "ข้อจำกัดใบอนุญาต" ที่กำหนดไว้ใน ส่วน ค ด้านล่างดังนี้:
   1. คุณสามารถติดตั้งไคลเอนต์ Battle.net ในคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อยหนึ่งเครื่องภายใต้การควบคุมที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณในการเข้าถึงและใช้ Battle.net
   2. คุณสามารถใช้ Battle.net เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล ที่ไม่เป็นเชิงพาณิชย์เท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยเฉพาะภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้
   3. คุณสามารถทำสำเนาและแจกจ่ายสำเนาของไคลเอนต์ Battle.net ฟรีสำหรับผู้ใช้ที่มีศักยภาพคนอื่นๆ หากพวกเขาเห็นด้วยกับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้
   4. คุณไม่สามารถโอนสิทธิ์และหน้าที่ของคุณในการใช้ Battle.net
   5. ในกรณีของเกมที่ซื้อมาจากร้านค้าปลีกในรูปแบบของสื่อต้นฉบับ (เช่น ในแผ่น CD-ROM, DVD เป็นต้น) คุณสามารถถ่ายโอนสิทธิและหน้าที่ของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเกมที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลอื่นที่ตกลงตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้อย่างถาวรได้ โดยการโอนสื่อต้นฉบับ บรรจุภัณฑ์เดิม และคู่มือหรือเอกสารอื่นๆ ที่มาพร้อมกับเกมในเชิงรูปธรรมหากคุณได้ลบสำเนาทั้งหมดและการติดตั้งของเกมที่อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของคุณ นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หน้าที่ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การประเมินผล และอื่นๆ รวมถึงดอกเบี้ย การลงโทษ และการเพิ่มเติมที่กำหนดที่เชื่อมโยงกับการถ่ายโอนดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว โดย Blizzard จะไม่รับรู้ถึงการถ่ายโอนเกมโดยเจตนานอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น และ
   6. เกมบางเกมที่สามารถเล่นบน Battle.net อาจเป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาตสิทธิเฉพาะที่อาจรวมถึงเงื่อนไขต่อไปนี้:
    1. เกมเวอร์ชันทดลองหรือ "ผู้หัดเล่น" อนุญาตให้คุณสามารถเล่นเกมเวอร์ชันที่จำกัดก่อนที่คุณจะต้องซื้อการอนุญาตสิทธิเกมจาก Blizzard โดยคุณสามารถซื้อการอนุญาตสิทธิสำหรับเวอร์ชันเต็มของเกมเหล่านี้ได้ผ่าน Battle.net
    2. ในบางกรณี เกม "เวอร์ชันเต็ม" จะเล่นได้หลังจากที่คุณซื้อการอนุญาตสิทธิของเกมแล้วเท่านั้น
    3. คุณสามารถเล่นเกมที่คุณได้รับอนุญาตที่ไซเบอร์คาเฟ่ตามที่สาธารณะหรือศูนย์เล่นเกมคอมพิวเตอร์บน Battle.net ผ่านบัญชีที่คุณลงทะเบียนไว้ได้
  3. ข้อจำกัดของใบอนุญาต Blizzard อาจเพิกถอนใบอนุญาตของคุณในการใช้ Battle.net และ/หรือเกมหากคุณละเมิด หรือให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลอื่นในการละเมิดข้อจำกัดของการอนุญาตสิทธิที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ นอกจากนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่า Battle.net และ/หรือ เกมเป็นทรัพย์สินอันมีค่ายื่งของ Blizzard ที่ประกอบด้วยความลับทางการค้าของ Blizzard นอกเหนือจากสิ่งอื่นใด ดังนั้น คุณตกลงที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดหรือบางส่วนในการกระทำต่อไปนี้:
   1. ผลงานที่ดัดแปลง: คัดลอกหรือทำซ้ำ (เว้นแต่ตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 1(ข)), แปล, ทำวิศวกรรมย้อนกลับ รับรหัสที่มาจาก แก้ไข แยกชิ้นส่วน แปลกลับ หรือสร้างผลงานที่ดัดแปลงที่มีพื้นฐานมาจากหรือเกี่ยวข้องกับไคลเอนต์ Battle.net หรือเกม
   2. การฉ้อโกง: สร้าง ใช้ นำเสนอ โฆษณา ทำให้ใช้งานได้ และ/หรือเผยแพร่สิ่งต่อไปนี้หรือให้ความช่วยเหลือในที่นั้น:
    1. การโกง คือ การใช้วิธีการที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจาก Blizzard เพื่อชักนำและ/หรืออำนวยความสะดวกให้กับการเล่นเกม ซึ่งรวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องภายในเกม อันส่งผลให้คุณและ/หรือผู้เล่นรายอื่นใดๆ มีข้อได้เปรียบเหนือกว่าผู้เล่นรายอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้วิธีการดังกล่าว
    2. บอท คือ การใช้รหัสและ/หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจาก Blizzard ซึ่งช่วยควบคุมเกม Battle.net และ/หรือส่วนประกอบหรือคุณลักษณะใดๆ ของสิ่งที่กล่าวถึงข้างต้นโดยอัตโนมัติ เช่น การควบคุมตัวละครภายในเกมโดยอัตโนมัติ
    3. แฮ็ก คือ การเข้าถึงหรือการแก้ไขซอฟต์แวร์ของเกมหรือ Battle.net ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจาก Blizzard และ/หรือ
    4. รหัสและ/หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Blizzard ที่สามารถใช้ในการเชื่อมต่อกับไคลเอนต์ Battle.net, Battle.net, เกม และ/หรือส่วนประกอบหรือคุณลักษณะดังกล่าวใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ/หรืออำนวยความสะดวกในการเล่นเกม
   3. การใช้ในเชิงพาณิชย์ที่ไม่อนุญาต: การใช้ประโยชน์จาก ไม่ว่าจากส่วนประกอบทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของไคลเอนต์ Battle.net, Battle.net หรือเกมโดยมีจุดประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Blizzard รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) การเล่นเกมที่สถานประกอบการค้า (ภายใต้ข้อ 1(ข)(vi)(3)) (ii) การรวบรวมสกุลเงินในเกม ไอเทม หรือทรัพยากรสำหรับการขายภายนอก Battle.net หรือเกม (iii) การให้บริการในเกม เช่น การเพิ่มระดับเลเวลโดยแลกเปลี่ยนเป็นการชำระเงินภายนอก Battle.net หรือเกม หรือ (iv) การสื่อสารหรือการอำนวยความสะดวก (ทางข้อความ การสื่อสารทางเสียงแบบทันที หรืออื่นๆ) การโฆษณาเชิงพาณิชย์ การชักชวน หรือการเสนอแนะผ่านหรือภายใน Battle.net หรือเกม
   4. การทำเหมืองข้อมูล: ใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ดัก รวบรวม อ่าน หรือ "ทำเหมือง" ข้อมูลที่สร้างหรือจัดเก็บโดยไคลเอนต์ Battle.net หรือเกม อย่างไรก็ตาม เว้นแต่ Blizzard อาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้งานอินเตอร์เฟซของผู้ใช้ที่เป็นบุคคลที่สามบางรายด้วยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว
   5. ไอเทมที่ถูกทำซ้ำ: สร้าง ใช้ หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับไอเทมในเกมที่สร้างหรือคัดลอกโดยการใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องของการออกแบบ ปัญหาที่ไม่ได้ระบุ หรือข้อบกพร่องของโปรแกรมใน Battle.net หรือเกม
   6. การหาแมตช์: โฮสต์ ให้บริการ หรือพัฒนาบริการหาแมตช์สำหรับเกม หรือขัดขวาง เลียนแบบ หรือเปลี่ยนเส้นทางโปรโตคอลการสื่อสารที่ใช้โดย Blizzard ในทางใดทางหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเล่นที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางอินเตอร์เน็ต การเล่นบนเครือข่าย (เว้นแต่ที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Blizzard) หรือส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่รวมเนื้อหา
   7. การเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาต: อำนวยความสะดวก สร้าง หรือรักษาการเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยัง Battle.net หรือเกม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) การเชื่อมต่อใดๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตที่เลียนแบบหรือพยายามที่จะเลียนแบบ Battle.net และ (ii) การเชื่อมต่อใดๆ ที่ใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Blizzard
   8. การโอน: พยายามที่จะขาย รับช่วงสิทธิ์ เช่า ให้เช่า ได้รับผลประโยชน์ด้านการรักษาความปลอดภัย หรือโอนสำเนาของเกมใดๆ หรือสิทธิ์ในเกมของคุณให้กับบุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง
   9. การขัดขวาง: ขัดขวางหรือช่วยในการขัดขวาง (i) เครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ใช้ในการสนับสนุน Battle.net หรือสภาพแวดล้อมของเกมใดๆ หรือ (ii) ประสบการณ์ในเกมของผู้เล่นคนอื่น โปรดทราบว่าการพยายามใดๆ ของคุณที่จะขัดขวาง BATTLE.NET หรือทำลายการดำเนินงานที่ถูกต้องของเกมอาจเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง
   10. การละเมิดกฎหมาย: ใช้เก​​มหรือ Battle.net เพื่อละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ
  4. คุณลักษณะของเกมและ Battle.net
   1. คุณลักษณะของ Battle.net
    1. การเล่นทั่วโลก บางเกมมีคุณลักษณะของ "การเล่นทั่วโลก" ซึ่งทำให้คุณสามารถเล่นกับผู้เล่นอื่นที่อยู่นอกภูมิภาคที่เชื่อมโยงกับบัญชีที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ โดยคุณลักษณะการเล่นทั่วโลกนี้กำหนดให้คุณต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดกับ Blizzard เมื่อคุณลงทะเบียนให้โอนบัญชีไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ดำเนินการโดย Blizzard ในภูมิภาคที่คุณต้องการจะเล่นเกม ซึ่งการตกลงที่จะมีส่วนร่วมในการเล่นทั่วโลกหมายความว่าคุณยอมรับและยินยอมให้ Blizzard สามารถถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Blizzard ในแต่ละภูมิภาคที่คุณเลือกที่จะมีส่วนร่วมในการใช้คุณลักษณะการเล่นทั่วโลกนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Blizzard ที่ http://us.blizzard.com/en-us/company/legal/th-th/privacy.html
    2. ยอดคงเหลือใน Battle.net
     1. ในฐานะที่เป็นเจ้าของบัญชีที่ใช้งานอยู่ คุณอาจมีส่วนร่วมในบริการยอดคงเหลือใน Battle.net ของ Blizzard ("ยอดคงเหลือใน Battle.net") ซึ่งยอดคงเหลือใน Battle.net นั้นสามารถใช้เพื่อรับผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างที่นำเสนอโดย Blizzard เท่านั้น มิได้มีมูลค่าเป็นเงินสด โดย Blizzard ให้ใบอนุญาตแบบจำกัดกับคุณเพื่อการรับ ใช้งาน และแลกยอดคงเหลือ Battle.net ตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ซึ่งไม่ว่าจะรับยอดคงเหลือมาโดยวิธีการใดก็ตาม ยอดคงเหลือ Battle.net ไม่สามารถโอนไปยังบุคคลหรือบัญชีอื่น ไม่มีการสะสมดอกเบี้ย ไม่ได้รับประกันโดยบริษัทประกันเงินฝากของรัฐบาลกลาง (FDIC) และไม่สามารถแลกหรือขอคืนเป็นจำนวนเงินรวมหรือมูลค่าที่เป็นเงินจาก Blizzard ไม่ว่าเมื่อใด เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดเป็นอื่นหรือได้รับอนุญาตจากข้อตกลงนี้ นอกจากนี้ ยอดคงเหลือ Battle.net ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคล ยอดคงเหลือ Battle.net ไม่ใช่บัญชีธนาคาร และแม้ว่าคุณสามารถลงทะเบียนและเล่นได้โดยใช้หลายบัญชี คุณไม่ได้รับอนุญาตให้มีบัญชีที่มียอดคงเหลือ Battle.net มากกว่าสาม (3) บัญชี
     2. Blizzard จะไม่ส่งคำชี้แจงของการทำธุรกรรมแยกรายการสำหรับยอดคงเหลือ Battle.net ของคุณ หากต้องการตรวจสอบยอดคงเหลือ Battle.net ของคุณ หรือตรวจสอบการทำธุรกรรมของยอดคงเหลือ Battle.net ล่าสุดของคุณ โปรดไปที่ https://us.battle.net/account/management/transaction-history.html คุณมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่เพิ่มหรือถอนออกจากยอดคงเหลือ Battle.net ของคุณถูกต้องหรือไม่
     3. อาจมีการเรียกเก็บภาษีการขายหรือภาษีอื่นๆ ในการแลกยอดคงเหลือ Battle.net ของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Blizzard ในบางเขตอำนาจศาล โดยจำนวนเงินของภาษีที่เรียกเก็บขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อ
     4. Blizzard ขอสงวนสิทธิ์ในการลด ชำระบัญชี ปิดใช้งาน ระงับ หรือยกเลิกยอดคงเหลือ Battle.net ของคุณหรือเกม Blizzard อื่นๆ หรือคุณลักษณะ Battle.net หาก Blizzard ได้ตรวจสอบและระบุโดยดุลยพินิจว่าคุณได้นำยอดคงเหลือ Battle.net ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม หรือใช้ยอดคงเหลือ Battle.net ในการดำเนินการฉ้อโกงหรือที่ผิดกฎหมายใดๆ
     5. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการใช้งานทั้งหมดของยอดคงเหลือ Battle.net ของคุณ หากคุณสงสัยว่าเกิดอันตรายต่อยอดคงเหลือ Battle.net ของคุณ คุณควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Blizzard ที่ http://www.battle.net/support เพื่อให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดย Blizzard อาจต้องการข้อมูลและ/หรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบคำเรียกร้องของคุณโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว และเมื่อ Blizzard มีข้อมูลที่ Blizzard เห็นว่าจำเป็นสำหรับการตรวจสอบคำเรียกร้องของคุณ Blizzard จะห้ามการเคลื่อนไหวของบัญชีของคุณจนกว่า Blizzard จะคืนอำนาจการควบคุมบัญชีของคุณให้กับคุณ ทั้งนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่า Blizzard มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดว่าคำเรียกร้องของคุณถูกต้องหรือไม่ และหากถูกต้องก็จะให้การแก้ไขที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆ ที่ Blizzard ดำเนินการในนามของคุณก็ตาม
    3. การโฆษณา เกมและ Battle.net ของ Blizzard อาจมีการใช้เทคโนโลยีของบุคคลที่สาม ที่ช่วยให้มีการโฆษณาบน Battle.net และ/หรือในบางเกมที่เล่นบน Battle.net ซึ่งโฆษณาอาจถูกดาวน์โหลดชั่วคราวไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ และสลับเปลี่ยนโฆษณาในระหว่างการเล่นเกมออนไลน์ โดย Blizzard และ/หรือผู้โฆษณาบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตอาจเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ถูกส่งเมื่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต รวมถึงที่อยู่ (IP) โปรโตคอลอินเตอร์เน็ตของคุณในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้
    4. ผู้ใช้ที่สร้างหรืออัพโหลดเนื้อหา Battle.net และเกมบางเกมอาจช่วยให้คุณมีโอกาสที่จะอัพโหลดและแสดงเนื้อหาบน Battle.net และ/หรือเป็นส่วนหนึ่งของเกม รวมถึงการรวบรวม การจัดการ หรือการแสดงเนื้อหาดังกล่าว (รวมเรียกว่า "เนื้อหาของผู้ใช้") โดยเนื้อหาของผู้ใช้จะไม่รวมถึงเกมที่กำหนดเอง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1(ง)(ii)(1) ด้านล่าง ทั้งนี้ คุณอนุญาตสิทธิอย่างถาวร ที่เรียกคืนไม่ได้ ใช้ได้ทั่วโลก เรียกชำระเต็ม และไม่จำกัดสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวแก่ Blizzard ในการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของผู้ใช้และองค์ประกอบทั้งหมดของมีเดีย ฟอร์แมต หรือรูปแบบใดๆ และทั้งหมดที่ทราบในขณะนี้ หรือที่เกิดขึ้นใหม่ในอนาคต โดย Blizzard จะมีสิทธิ์ที่ไม่จำกัดในการคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แปล จัดรูปแบบใหม่ เตรียมการดัดแปลง เพิ่มและลบ จัดเรียงและย้าย ผลิต เผยแพร่ แจกจ่าย ขาย ให้อนุญาต ให้ช่วงสัญญา โอน เช่า ให้เช่า ส่ง แสดงต่อสาธารณชน แสดงในที่สาธารณะ ให้การเข้าถึง ออกอากาศ และปฏิบัติตามเนื้อหาของผู้ใช้ รวมถึงผลงานที่แก้ไขและดัดแปลงทั้งหมดดังกล่าว และองค์ประกอบข้างในใดๆ และทั้งหมด และใช้หรือรวมส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของเนื้อหาของผู้ใช้ หรือองค์ประกอบดังกล่าวร่วมกับหรือไปยังวัสดุอื่นๆ ทั้งนี้ คุณขอสละสิทธิ์ในประโยชน์ของบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดๆ ซึ่งเรียกว่า "ธรรมสิทธิ" หรือ "ศีลธรรมด้านสิทธิ์" หรือกฎหมายใดๆ ที่คล้ายกันในประเทศใดๆ ของโลก เว้นแต่ในขอบเขตที่การสละสิทธิ์ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย นอกจากนี้ คุณรับรองและรับประกันว่าเนื้อหาของผู้ใช้ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ คุณขอสละธรรมสิทธิใดๆ ที่คุณอาจมีในเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และคุณให้การรับรองและรับประกันว่าคุณจะไม่ใช้หรือมีส่วนร่วมในเนื้อหาของผู้ใช้ที่ผิดกฎหมาย ละเมิด หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร รุกรานความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น ข่มขู่ คุกคาม ไม่เหมาะสม แสดงความเกลียดชัง แบ่งแยกเชื้อชาติ หรืออื่นๆ ที่น่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสม โดย Blizzard อาจลบเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ และเนื้อหาหรือองค์ประกอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องออกจาก Battle.net ตามที่เห็นสมควร
    5. คุณลักษณะ Real ID และการเปิดเผยตัวตน Battle.net อนุญาตให้คุณเปิดเผยตัวตนของคุณให้กับผู้ใช้อื่นๆ ของ Battle.net ผ่านคุณสมบัติ "เพื่อน Real ID" หากคุณใช้คุณลักษณะ Real ID และเลือกร้องขอเป็น "เพื่อน Real ID" กับผู้ใช้คนอื่น ผู้ใช้คนนั้นจะสามารถเห็นชื่อจริงและสถานะออนไลน์ของคุณ โดยคุณลักษณะบางประการ เช่น ไคลเอนต์การพูดคุยด้วยเสียงผ่าน Battle.net จะสามารถใช้งานได้ระหว่างผู้ใช้ Battle.net ที่ได้เข้าร่วมในคุณลักษณะ Real ID เท่านั้น หากคุณเลือกที่จะเข้าสู่คุณลักษณะ REAL ID บุคคลที่คุณกำหนดเป็น "เพื่อน REAL ID" จะสามารถเห็นชื่อของ "เพื่อน REAL ID" อื่นๆ ของคุณ และชื่อและสถานะออนไลน์ของคุณจะแสดงให้กับบุคคลเหล่านั้นที่คุณได้กำหนดเป็น "เพื่อน REAL ID" ของคุณโดยใช้คุณลักษณะเดียวกันนี้ นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกไม่ใช้คุณลักษณะ Real ID ได้ทุกเมื่อโดยการลบเพื่อน Real ID ทั้งหมดออกจากบัญชีของคุณ
   2. คุณลักษณะของเกม
    1. โปรแกรมแก้ไขเกม เกมบางเกม เช่น “StarCraft™ II: Wings of Liberty™” และ “StarCraft™ II: Heart of the Swarm™” มีซอฟต์แวร์การแก้ไข (ต่อไปนี้เรียกว่า "โปรแกรมแก้ไขเกม") ที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างเกม ด่าน แผนที่ สถานการณ์ หรือเนื้อหาอื่นๆ ในแบบที่คุณกำหนดได้เอง ("เกมที่กำหนดเอง") โดยเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้และข้อตกลงใดๆ ที่อ้างอิงในที่นี้ "เกมที่กำหนดเอง" ได้แก่ เนื้อหาทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมแก้ไขเกม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไฟล์ดิจิตัลทั้งหมดที่เชื่อมโยงด้วย เช่น เกมที่กำหนดเอง และ (1) เนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ภายในไฟล์ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้เล่นและตัวละครที่ไม่ใช่ผู้เล่น องค์ประกอบเสียงและวิดีโอ สภาพแวดล้อม วัตถุ ไอเทม ผิว และพื้นผิว (2) ชื่อ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ชื่อตัวละคร หรือชื่อและถ้อยคำอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหรือรวมอยู่ในเกมที่กำหนดเองและ (3) สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่มีอยู่ภายในเกมที่กำหนดเอง รวมทั้งเนื้อหา แนวคิดเกม วิธีการ หรือความคิดใดๆ ก็ตามและทั้งหมด ทั้งนี้ เกมที่กำหนดเองจะต้องถูกนำมาใช้กับเอนจินของเกมที่เชื่อมโยงกับโปรแกรมแก้ไขเกมเฉพาะเท่านั้น โดยลักษณะที่เกมที่กำหนดเองสามารถนำมาใช้งานหรือใช้ประโยชน์ได้ถูกกำหนดไว้ในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเกมที่กำหนดเอง เงื่อนไขดังกล่าวรวมอยู่ในข้อตกลงนี้โดยการอ้างอิงนี้ และสามารถดูได้ที่ http://blizzard.com/en-us/company/legal/acceptable-use.html Blizzard อาจปรับเปลี่ยน นำออก ปิดใช้งาน หรือลบเกมที่กำหนดเองได้ทุกเมื่อด้วยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว
    2. การแข่งขันในชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขัน E-sport ในท้องถิ่น Blizzard ให้สิทธิ์อนุญาตที่จำกัดและเพิกถอนได้ และสิทธิ์ในการจัดการและโฮสต์การแข่งขันในชุมชนขนาดเล็ก หรือการแข่งขันแบบต่อเนื่องโดยใช้เกมบางเกม ("การแข่งขันในชุมชน") ภายใต้การปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
     1. มูลค่ารวมของรางวัลทั้งหมดที่จะมอบในระหว่างการแข่งขันในชุมชนต้องน้อยกว่าหนึ่งหมื่นดอลลาร์ ($10,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือเทียบเท่า
     2. หากคุณต้องการที่จะออกอากาศการแข่งขันในชุมชน คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการออกอากาศที่กำหนดไว้ที่ http://us.blizzard.com/en-us/company/legal/sc2-tournament.html
     3. คุณไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้ชมที่ชมการแข่งขันในชุมชนดังกล่าว
     4. ห้ามไม่ให้การแข่งขันในชุมชนรับการสนับสนุนโดยบริษัทใดๆ ที่ขายหรือส่งเสริมการขายสินค้าใดๆ ต่อไปนี้: สื่อลามก (หรือสิ่งตีพิมพ์สำหรับผู้ใหญ่แบบสุดโต่ง) แอลกอฮอล์ ยาสูบ อาวุธปืน เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์เชิงการแข่งขัน เว็บไซต์การพนัน หรือ บริษัทใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อธุรกิจของ Blizzard (การแฮ็ก บริการขายโกลด์ การขายบัญชี ผู้ขายคีย์)
     5. การแข่งขันในชุมชนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และ
     6. กฎของการแข่งขันในชุมชนจะต้องส่งเสริมความเป็นธรรม เช่น ทักษะในการเล่นเกมเป็นสิ่งที่กำหนดว่าใครจะชนะหรือแพ้ในการแข่งขันในชุมชน
     โดยคุณสามารถดูรายชื่อของเกมที่สามารถใช้สำหรับการแข่งขันในชุมชน หรือข้อมูลเพิ่มเติมหรือเอกสารด้านการส่งเสริมการขายได้ที่เว็บไซต์การแข่งขันในชุมชนของ Blizzard ที่ http://us.blizzard.com/en-us/company/legal/sc2-tournament.html หากคุณต้องการที่จะโฮสต์และ/หรือจัดการแข่งขันที่มีเงื่อนไขที่แตกต่างจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดติดต่อ Blizzard ที่ http://us.blizzard.com/en-us/company/legal/sc2-tournament.html เพื่อทราบเกี่ยวกับใบอนุญาตที่จำเป็นต้องมี
    3. เวอร์ชันเบต้าทดสอบก่อนวางจำหน่ายของเกม เวอร์ชันก่อนวางจำหน่ายของเกมบางเวอร์ชันอาจให้คุณสามารถใช้งานได้ผ่าน Battle.net สำหรับการทดสอบ ("การทดสอบเบต้า") โดยการทดสอบเบต้าผ่าน Battle.net จะถูกควบคุมโดยสิ่งต่อไปนี้:
     1. การได้รับสิทธิ์ ในการที่จะมีส่วนร่วมในการทดสอบเบต้า คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:
      1. Blizzard จะต้องกำหนดให้คุณเป็นผู้ทดสอบเบต้า
      2. คุณจะต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะในประเทศที่คุณพำนัก
      3. บัญชีที่คุณจะใช้ในการมีส่วนร่วมในการทดสอบเบต้าจะต้องอยู่ในสถานะที่ดี
      4. หากเกมที่จะใช้เป็นการทดสอบเบต้าเป็นภาคเสริมของเกมอื่น คุณจะต้องอัปเกรดบัญชีเกมดังกล่าวด้วยภาคเสริมทั้งหมด
      5. คุณตกลงที่จะอนุญาตให้ Blizzard ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่คุณจะใช้ในการมีส่วนร่วมในการทดสอบเบต้า ("ระบบ") ก่อนที่จะลงทะเบียนสำหรับการทดสอบเบต้าเพื่อให้ Blizzard กำหนดว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในเบต้าหรือไม่ และ
      6. ระบบต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ Blizzard กำหนดว่าจำเป็นต้องมีสำหรับการทดสอบเบต้า
     2. การรักษาความลับ หาก Blizzard ประกาศว่าการทดสอบเบต้าเป็นความลับ คำเชิญให้เข้าร่วมการทดสอบเบต้าที่คุณจะได้รับจะมีการแจ้งให้ทราบว่าการทดสอบเบต้าเป็นความลับ โดยในระหว่างการทดสอบเบต้าที่เป็นความลับนั้น การมีอยู่ของการทดสอบเบต้าและองค์ประกอบทั้งหมดนั้นจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และคุณตกลงที่จะไม่ให้บุคคลใดที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทดสอบเบต้านี้ข้องเกี่ยวกับสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเบต้าที่เป็นความลับจนกว่า Blizzard จะแจ้งให้คุณทราบว่าการทดสอบเบต้าไม่เป็นความลับอีกต่อไป ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างและการไม่จำกัด คุณตกลงที่จะไม่เปิดเผยสิ่งต่อไปนี้ในช่วงการทดสอบเบต้าที่เป็นความลับ:
      1. ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบเบต้า เช่น บทบาทของคุณในฐานะผู้ทดสอบเบต้า ความยาวของการทดสอบเบต้า จำนวนผู้ทดสอบเบต้า วิธีที่คุณได้กลายเป็นผู้ทดสอบเบต้า ฯลฯ
      2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกมที่คุณกำลังทำการทดสอบเบต้าอยู่ เช่น รูปลักษณ์และความรู้สึกของเกม เผ่าพันธุ์ที่เลือกเล่นได้ คลาส การต่อสู้ เวทมนตร์ การสื่อสาร กลุ่ม การทำเควสต์ ระบบการเงิน การโต้ตอบของตัวละครที่ไม่ใช่ผู้เล่น ไอเทม เกราะ อาวุธ ความเสถียรของเกม เป็นต้น
     3. คุณลักษณะเงินจริงของการทดสอบเบต้า เกมบางเกมอาจมีคุณลักษณะที่จะช่วยให้คุณสามารถซื้อใบอนุญาตเพื่อใช้ไอเทมหรือบริการดิจิตัลผ่านทางอินเตอร์เฟซของเกม อย่างไรก็ดี หากคุณซื้อใบอนุญาตเพื่อใช้ไอเทมหรือบริการดิจิตัลผ่านทางอินเตอร์เฟซของเกมในช่วงการทดสอบเบต้า การซื้อทั้งหมดจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการขาย โดย Blizzard จะไม่คืนเงินสำหรับการซื้อไอเทมหรือบริการดิจิตัล และในบางกรณี ไอเทมหรือบริการที่ซื้อในช่วงการทดสอบเบต้าอาจจะไม่เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันที่วางจำหน่ายแบบค้าปลีก ซึ่งในกรณีนี้ Blizzard จะให้ข้อมูลที่อธิบายว่าคุณจะได้รับเครดิตใดสำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการดิจิตัลด้วยเงินจริงในระหว่างการทดสอบเบต้าเมื่อการทดสอบเบต้าสำหรับเกมนั้นๆ ได้ข้อสรุปแล้ว
     4. ข้อคิดเห็น คุณอาจได้รับโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความประทับใจของคุณเกี่ยวกับเกมให้กับ Blizzard ในระหว่างและหลังการทดสอบเบต้าโดยใช้เครื่องมือในการให้ข้อคิดเห็นและรายงานข้อผิดพลาด เว็บไซต์และฟอรัมภายใน และวิธีการอื่นๆ นอกจากนี้ เกมอาจมีเครื่องมือที่จะช่วยให้ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณส่งต่อข้อมูลของระบบและไดร์เวอร์ไปยัง Blizzard ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดได้ โดยเครื่องมือนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาด และช่วยให้คุณสามารถส่งรายงานให้กับ Blizzard ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
     5. การรับทราบ คุณรับทราบว่า:
      1. เกมที่กำลังทดสอบเบต้านั้นกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ และอาจมีข้อบกพร่องที่อาจทำให้ข้อมูลสูญหายและ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหาย
      2. คุณได้ทำการ หรือจะทำการสำรองข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณก่อนที่จะติดตั้งเบต้า
      3. คุณมีทรัพยากรที่จำเป็นในการติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณใหม่และกู้คืนข้อมูลใดๆ และทั้งหมดที่อาจจะสูญหายไปได้อย่างง่ายดาย
      4. Blizzard จะไม่รับผิดชอบในการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายต่อระบบใดๆ การหยุดชะงักของบริการ การล้มเหลวของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือการสูญหายของข้อมูลหรือการหยุดชะงักของบริการ ไม่ว่าในลักษณะก็ตาม
      5. Blizzard อาจตรวจสอบและบันทึกการสื่อสารใดๆ และทั้งหมด ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่น ที่เกี่ยวข้องกับเบต้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแพ็คเก็ต แชท อีเมล การโพสต์บนกระดานข้อความ ฯลฯ
      6. Blizzard อาจลบหรือแก้ไขข้อมูลที่เก็บไว้โดย Battle.net หรือเกมที่กำลังทดสอบเบต้าด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ทุกเมื่อในช่วงระหว่างการทดสอบเบต้า
      7. Blizzard อาจโอนไฟล์โปรแกรมซอฟต์แวร์ไปยังระบบ รวมถึง โปรแกรมที่จะรวบรวมและส่งข้อมูล CPU, RAM, ระบบปฏิบัติการ, ข้อมูลในการ์ดจอและการ์ดเสียงจากระบบไปให้แก่ Blizzard และ
      8. คุณไม่สามารถจำหน่าย โอน หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในการเข้าถึงเบต้า รวมถึงการกระจายของเบต้าคีย์โดยไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Blizzard
     6. การยุติ Blizzard สามารถยุติการทดสอบเบต้าเมื่อใดก็ได้ โดยเมื่อ Blizzard ยุติการทดสอบเบต้า คุณจะต้องลบเบต้า รวมทั้งเอกสารและเนื้อหาทั้งหมดที่คุณได้รับจาก Blizzard ในการเชื่อมต่อกับการทดสอบเบต้า และ Blizzard อาจขอให้คุณลบองค์ประกอบใดๆ ของเบต้าออกจากฮาร์ดไดรฟ์ที่มีการติดตั้งเกม ทั้งนี้ คุณยินยอมและยอมรับว่าการยุติการทดสอบเบต้าของ Blizzard จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไอเทมดิจิตัล การคืนเงินสำหรับการซื้อเวลาในการเข้าใช้ World of Warcraft ฯลฯ
     7. ข้อกำหนดของข้อตกลงที่ใช้บังคับกับการทดสอบเบต้า เมื่อเข้าร่วมการทดสอบเบต้า เงื่อนไขของข้อ 1(ง)(ii)(4) จะนำมาใช้แทนและใช้บังคับเหนือข้ออื่นๆ ของข้อตกลงนี้ซึ่งอาจขัดแย้งกับเงื่อนไขของข้อ 1(ง)(ii)(4) นอกจากนี้ ข้อ1(ข)(v) และ 1(ข)(vi)(3) ของข้อตกลงได้รับการยกเว้นโดยเฉพาะจากการใช้งานเบต้า
 2. ความเป็นเจ้าของของ BLIZZARD
  1. Blizzard เป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตสิทธิเกี่ยวกับสิทธิ์ ชื่อ และผลประโยชน์ทั้งในและต่อไคลเอนต์ Battle.net, Battle.net, เกม, บัญชี และคุณลักษณะและส่วนประกอบดังกล่าวทั้งหมด โดย Battle.net และเกมอาจมีเนื้อหาที่ Blizzard ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สาม ซึ่งบุคคลที่สามเหล่านี้สามารถบังคับใช้สิทธิ์การเป็นเจ้าของของพวกเขากับคุณในกรณีที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้ องค์ประกอบของ Battle.net และ/หรือเกมดังต่อไปนี้ อยู่ภายใต้ครอบครองหรือได้รับอนุญาตจาก Blizzard:
   1. เนื้อหาจริงทั้งหมดที่ปรากฏภายใน Battle.net หรือเกม เช่น:
    1. องค์ประกอบด้านภาพ: สถานที่ งานศิลป์ การออกแบบโครงสร้างหรือภูมิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และผลกระทบภาพและเสียง
    2. การบรรยาย: ธีม แนวคิด เรื่องราว และโครงเรื่อง
    3. ตัวละคร: ชื่อ ภาพเหมือน รายการสิ่งของ และวลีติดปากของตัวละครในเกม
    4. ไอเทม: สินค้าจริง สกุลเงิน น้ำยา ไอเทมเครื่องแต่งตัว สัตว์เลี้ยง สัตว์พาหนะ ฯลฯ
   2. ข้อมูลและการสื่อสารทั้งหมดที่สร้างขึ้นจากหรือเกิดขึ้นผ่าน Battle.net หรือเกม
   3. เสียง ดนตรีประกอบ บันทึกเสียง และเสียงเอฟเฟกต์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน Battle.net หรือเกม
   4. การบันทึกภาพและเสียง ภาพรีเพลย์เกม หรือการทำแมตช์แข่งขัน การต่อสู้ การดวลในเกมซ้ำ ฯลฯ
   5. รหัสคอมพิวเตอร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง "แอปเพล็ต" และรหัสที่มา
   6. กรรมสิทธิ์ วิธีการของการดำเนินงาน ซอฟต์แวร์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และผลงานต้นฉบับอื่นๆ ทั้งหมดของผู้มีลิขสิทธิ์ตัวจริงที่มีอยู่ใน Battle.net หรือเกม
   7. บัญชีทั้งหมด โปรดทราบว่า Blizzard เป็นเจ้าของบัญชีทั้งหมด และการใช้บัญชีทั้งหมดจะต้องเป็นผลดีต่อผลประโยชน์ของ Blizzard ทั้งนี้ Blizzard ไม่รับรู้เกี่ยวกับการโอนบัญชี และคุณไม่สามารถซื้อ ขาย ให้เป็นของขวัญ หรือทำการค้าบัญชีใดๆ หรือข้อเสนอในการซื้อ ขาย ให้เป็นของขวัญ หรือทำการค้าบัญชีใดๆ ได้ และการพยายามดำเนินการดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ และอาจส่งผลให้เสียสิทธิ์ในบัญชีนั้น
   8. ธรรมสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Battle.net หรือเกม รวมถึงเกมที่กำหนดเอง เช่น สิทธิ์ใน อำนาจที่ได้รับมอบหมาย และสิทธิ์ของความสมบูรณ์ของผลงานต้นฉบับใดๆ ของผู้มีลิขสิทธิ์ที่แท้จริง และ
   9. สิทธิ์ในการสร้างผลงานที่ดัดแปลง และในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่สร้างผลงานใดๆ ที่ยึดตาม Battle.net หรือเกม เว้นแต่ได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้หรือโดย Blizzard ในกฎการแข่งขันบางประการ นโยบายแฟนเกมของ Blizzard หรือบทเสริมของข้อตกลงนี้
 3. ซอฟต์แวร์ที่โหลดมาล่วงหน้า Battle.net อาจมีซอฟต์แวร์เพิ่มเติมที่คุณจะต้องยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการใช้งาน ("ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม") คุณรับทราบและยอมรับว่า ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเป็นทรัพย์สินอันมีค่ายิ่งของ Blizzard ที่ประกอบด้วยความลับทางการค้าของ Blizzard นอกเหนือจากสิ่งอื่นใด
  1. การติดตั้ง คุณยอมรับว่า Blizzard อาจติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมบนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งไคลเอนต์ Battle.net และเป็นบางครั้งตามช่วงระยะเวลาของข้อตกลงนี้
  2. การใช้ ยกเว้นกรณีที่ Blizzard ให้สิทธิ์ใบอนุญาตและคีย์ตัวเลขและตัวอักษรที่ถูกต้องกับคุณเพื่อใช้และเปิดใช้งานซอฟต์แวร์เพิ่มเติมที่คุณอาจไม่สามารถเข้าถึง ใช้ แจกจ่าย ทำสำเนา แสดง วิศวกรรมย้อนกลับ ได้รับรหัสที่มาจาก แก้ไข แยกชิ้นส่วน แปลกลับ หรือสร้างผลงานที่ดัดแปลงที่มีพื้นฐานมาจากซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ส่วนในกรณีที่ Blizzard ให้การอนุญาตสิทธิและคีย์ตัวเลขและตัวอักษรที่ถูกต้องกับคุณเพื่อใช้และเปิดใช้งานซอฟต์แวร์เพิ่มเติมนั้น การใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมทั้งหมดจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้
  3. สำเนา คุณสามารถทำสำเนาซอฟต์แวร์เพิ่มเติมได้หนึ่ง (1) ชุดเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บเท่านั้น
 4. การยินยอมให้ตรวจสอบ ขณะกำลังทำงานอยู่ เกมอาจตรวจสอบหน่วยความจำชั่วคราว (RAM) ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อหาโปรแกรมของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกำลังทำงานพร้อมกันกับเกม โดย "โปรแกรมของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต" ที่ระบุในที่นี้หมายถึงซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ถูกห้ามตามข้อ 1(ค)(ii) ข้างต้น ในกรณีที่เกมตรวจพบโปรแกรมของบุคคลที่สามไม่ได้รับอนุญาต (ก) เกมอาจสื่อสารกลับไปยัง BLIZZARD เพื่อแจ้งข้อมูลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อบัญชีของคุณ รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมของบุคคลที่สามไม่ได้รับอนุญาตที่ตรวจพบ และเวลาและวันที่ และ/หรือ (ข) BLIZZARD อาจดำเนินการตามสิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงนี้ใดๆ หรือทั้งหมด โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ เกมบางเกม รวมถึง เครื่องมือที่จะช่วยให้ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณส่งต่อข้อมูลให้กับ Blizzard ในกรณีที่เกิดปัญหาของการเสียหายของเกม รวมถึงระบบและข้อมูลไดร์เวอร์ และยินยอมให้ Blizzard สามารถได้รับข้อมูลนี้
 5. การรับประกันแบบจำกัด BATTLE.NET, บัญชี, ไคลเอนต์ BATTLE.NET และเกมมีพื้นฐานสำหรับการใช้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของการใช้งานโดยไม่มีการหยุดชะงัก การใช้งานเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิด กรรมสิทธิ์ และอื่นๆ ที่เกิดจากวิธีการซื้อขายหรือการใช้งานทางการค้า โดยผู้ใช้ยังคงต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการปฏิบัติงานของ Battle.net, ไคลเอนต์ Battle.net และเกม อย่างไรก็ดี Blizzard รับประกันสูงสุดและรวมเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่คุณซื้อใบอนุญาตของเกมจากสื่อที่จัดจำหน่ายเกม หากมี จะต้องปราศจากข้อบกพร่องในเรื่องของวัสดุและคุณภาพการผลิต ในกรณีที่สื่อดังกล่าวพิสูจน์ให้เห็นว่ามีข้อบกพร่องในช่วงเวลานั้น และเมื่อนำเสนอหลักฐานการซื้อของสื่อที่มีข้อบกพร่องให้กับ Blizzard แล้ว Blizzard จะมีตัวเลือกดังนี้: (ก) แก้ไขข้อบกพร่องใดๆ (ข) มอบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงให้กับคุณ (ค) คืนเงินให้กับคุณ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นการชดเชยพิเศษของคุณแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการรับประกันโดยแจ้งที่กำหนดในข้อนี้ อย่างไรก็ดี บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นจึงอาจไม่มีผลกับคุณ
 6. ข้อจำกัดของความรับผิด Blizzard, บริษัทแม่, สาขาย่อย และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณ หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ Battle.net, ไคลเอนต์ Battle.net, บัญชี หรือเกม โดยความรับผิดของ Blizzard จะต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายรวมที่คุณจ่ายให้กับ Blizzard ในช่วงหก (6) เดือนก่อนที่คุณจะดำเนินการเรียกร้องกับ Blizzard
 7. การชดใช้ค่าเสียหาย คุณตกลงในที่นี้ที่จะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Blizzard และจากการเรียกร้องของบุคคลที่สาม หนี้สินสูญเสีย การบาดเจ็บ ความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดย Blizzard หรือจากการใช้งาน Battle.net, ไคลเอนต์ Battle.net, บัญชี หรือเกม บริการใดๆ ที่เฉพาะเจาะจง หรือคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาของผู้ใช้ เกมที่กำหนดเอง โปรแกรมแก้ไขเกม ยอดคงเหลือ Battle.net และข้อตกลงนี้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายที่เป็นผลตามมาหรือที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ความรับผิดของ Blizzard จะจำกัดอยู่ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
 8. การแก้ไขอย่างเป็นธรรม คุณยอมรับว่า Blizzard อาจได้รับความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้หากไม่มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้โดยเฉพาะเจาะจง โดยในเหตุการณ์ดังกล่าว คุณยอมรับว่า Blizzard จะมีสิทธิ์ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมที่เหมาะสมเมื่อคุณละเมิดข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องมีความผูกพัน การรักษาความปลอดภัยอื่นๆ หรือหลักฐานของความเสียหาย และการให้การแก้ไขอย่างเป็นธรรมแก่ Blizzard จะไม่จำกัดความสามารถของ Blizzard ในการรับการแก้ไขอื่นๆ ที่มีให้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ
 9. การเปลี่ยนแปลง
  1. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
   1. สิทธิ์ของ Blizzard Blizzard อาจจัดทำข้อตกลงฉบับปรับปรุง ("ข้อตกลงใหม่") ตามการเปลี่ยนแปลงของ Battle.net, เกม และกฎหมาย
   2. ข้อตกลงใหม่ ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการนำข้อตกลงใหม่มาใช้ โดยข้อตกลงใหม่จะไม่ถูกนำมาใช้ย้อนหลัง และคุณจะได้รับโอกาสที่จะทบทวนข้อตกลงใหม่ก่อนที่จะเลือกยอมรับหรือปฏิเสธเงื่อนไขของข้อตกลงใหม่นี้
    1. การยอมรับ หากคุณยอมรับข้อตกลงใหม่ และหากบัญชีที่ลงทะเบียนกับคุณยังคงอยู่ในสถานะที่ดี คุณจะสามารถดำเนินการโดยใช้ Battle.net, ไคลเอนต์ Battle.net, บัญชี หรือเกมภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงใหม่ได้
    2. การปฏิเสธ หากคุณปฏิเสธที่จะยอมรับข้อตกลงใหม่ หรือหากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงใหม่ได้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ Battle.net, ไคลเอนต์ Battle.net, บัญชี หรือเกม
  2. การปรับเปลี่ยนของ Battle.net และเกม Blizzard สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยุติ Battle.net, ไคลเอนต์ Battle.net, บัญชี หรือเกมในแง่มุมใดๆ ได้ทุกเมื่อ รวมถึงสามารถลบไอเทม หรือแก้ไขประสิทธิผลของไอเทมเพื่อรักษาความสมดุลของเกม นอกจากนี้ Blizzard ยังสามารถกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับคุณลักษณะบางประการหรือจำกัดการเข้าถึงของคุณไปยัง Battle.net, ไคลเอนต์ Battle.net, บัญชี หรือเกมบางส่วนหรือทั้งหมดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือมีความรับผิด
 10. เงื่อนไขและการยุติ
  1. เงื่อนไข ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เมื่อคุณสร้างบัญชี และจะยังคงมีผลต่อไปเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม โดยในกรณีที่ Blizzard เลือกที่จะยุติการให้สิทธิ์กับ Battle.net หรือยุติการอนุญาตให้บุคคลที่สามจัดหา Battle.net นั้น Blizzard จะต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) เดือน ทั้งนี้ จะต้องไม่ถือว่า Battle.net และข้อตกลงของ Blizzard ในการอนุญาตให้เข้าถึง Battle.net นั้นเป็นการเช่าหรือการให้เช่าเวลาใช้ความสามารถของเซิร์ฟเวอร์ Blizzard หรือเทคโนโลยีอื่นๆ
  2. การยุติ
   1. คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งให้ Blizzard ทราบได้ทางอีเมลที่ support@blizzard.com
   2. Blizzard ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผลใดๆ ก็ตาม โดยอาจมีหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบก็ได้ นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการอธิบายและการไม่มีข้อจำกัด การระงับบัญชีและการยุติบัญชีส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการละเมิดข้อตกลงนี้ ส่วนกรณีของการละเมิดขั้นต้นของกฎเหล่านี้ Blizzard อาจเตือนคุณล่วงหน้าและ/หรือระงับการใช้งานบัญชีของคุณหากว่าคุณไม่ปฏิบัติตาม ก่อนที่จะยุติข้อตกลงหรือแก้ไขหรือลบบัญชีใดๆ
   3. ในกรณีที่มีการยุติข้อตกลงนี้ คุณจะเสียสิทธิ์ของการชำระเงินใดๆ และทั้งหมดที่คุณอาจได้ดำเนินการแล้วเพื่อเข้าถึงเกมบางเกมที่กำหนดให้ชำระเงินล่วงหน้า นอกจากนี้ คุณตกลงและรับทราบว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนใดๆ สำหรับจำนวนเงินใดๆ ที่ ได้ชำระล่วงหน้าในบัญชีของคุณก่อนที่จะมีการยุติข้อตกลงนี้ และคุณจะไม่สามารถใช้ Battle.net ในการเล่นเกมได้
 11. การระงับข้อพิพาท ข้อพิพาทใดๆ และทั้งหมดระหว่างคุณกับ Blizzard ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้จะได้รับการไกล่เกลี่ยตามนโยบายการระงับข้อพิพาทของ Blizzard Entertainment ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ที่นี่: http://us.blizzard.com/en-us/company/legal/dispute-resolution-policy.html
 12. กฎหมายที่บังคับใช้
  1. ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมและตีความภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐเดลาแวร์ โดยไม่คำนึงถึงทางเลือกของหลักการของกฎหมาย
  2. ข้อตกลงนี้ได้รับการยกเว้นอย่างชัดแจ้งไม่ให้มีการนำเอาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้
  3. หากคุณ (1) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศแคนาดาและได้ (2) ซื้อใบอนุญาตของเกมในประเทศแคนาดา กฎหมายอื่นๆ อาจถูกนำมาใช้หากคุณเลือกที่จะไม่เห็นด้วยกับการตัดสินตามที่กำหนดไว้ข้างต้น โดยกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อข้อตกลงนี้เพียงเท่าที่จำเป็นตามเขตอำนาจศาลนั้นๆ หากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ เงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อตกลงนี้จะได้รับความคุ้มครองด้วยผลสูงสุดตามกฎหมาย
  4. ผู้ใช้ที่เข้าถึง Battle.net จากนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่น
 13. ทั่วไป
  1. เกมจะไม่ถูกส่งออกซ้ำ ดาวน์โหลด หรือส่งออกไปยัง (หรือไปยังชนชาติหรือมีถิ่นที่อยู่ใน) ประเทศใดๆ ที่สหรัฐอเมริกา ประกาศมาตรการคว่ำบาตรสินค้า หรือบุคคลใดๆ ที่อยู่ใน รายชื่อ Specially Designated National (SDN) ของกรมธนารักษ์สหรัฐฯ หรือ ตารางการคว่ำบาตรของกรมการค้าสหรัฐฯ ทั้งนี้ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อยู่ในภายใต้การควบคุมของ หรือชนชาติหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศดังกล่าวใดๆ หรืออยู่ในรายชื่อดังกล่าว
  2. Blizzard สามารถโอนสิทธิ์ของข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดในเวลาใดก็ได้โดยคุณตกลงให้ความยินยอมต่อการดำเนินการดังกล่าวล่วงหน้าโดยชัดแจ้งมา ณ ที่นี้ และจะดำเนินการให้ความร่วมมือทุกประการต่อการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สัมฤทธิผลต่อการโอนสิทธิ์ดังกล่าวตามที่ Blizzard จะร้องขอ อย่างไรก็ดี คุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ข้อตกลงนี้ได้หากยังไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของ Blizzard โดยการโอนสิทธิ์ข้อตกลงนี้ของคุณก่อนที่จะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Blizzard นั้นจะถือเป็นโมฆะ
  3. การไม่บังคับใช้บทบัญญัติของข้อตกลงนี้ของ Blizzard จะไม่ถูกตีความเป็น (1) การสละสิทธิ์ของบทบัญญัติดังกล่าวหรือ (2) การลดทอนสิทธิ์ในการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าว Blizzard สามารถเลือกที่จะระงับการใช้บทบัญญัติของข้อตกลงนี้ได้ในบางกรณี อย่างไรก็ดี คุณยังคงมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระงับไว้ต่อไปในอนาคต
  4. การแจ้ง
   1. หากแจ้งไปยัง Blizzard การแจ้งทั้งหมดโดยคุณภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปยังBlizzard Entertainment International, Beechavenue 131 D, 1119 RB Schiphol-Rijk, Attn: General Counsel
   2. หากแจ้งไปยังคุณ. การแจ้งทั้งหมดโดย Blizzard ภายใต้ข้อตกลงนี้จะส่งให้กับคุณทั้งผ่านการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร อีเมล หรือการโพสต์ในบล็อกบนเว็บไซต์ โดยคุณสามารถดูรูปแบบและตัวอย่างของการแจ้งซึ่ง Blizzard อาจส่งให้กับคุณได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ http://us.blizzard.com/en-us/company/legal/th-th/privacy.html
  5. Blizzard จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวใดๆ ในการดำเนินการที่เกิดจากสาเหตุนอกการควบคุมที่เหมาะสมของ Blizzard เช่น ภัยธรรมชาติ การโจมตีที่ไม่คาดคิดที่เข้ามาสู่โลกไซเบอร์ของเรา สงคราม การก่อการร้าย การจลาจล การคว่ำบาตร การกระทำของเจ้าหน้าที่พลเรือนหรือทหาร ไฟไหม้ น้ำท่วม อุบัติเหตุ การประท้วง หรือการขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่ง น้ำมันเชื้อเพลิง พลังงาน แรงงาน หรือวัสดุ
  6. หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ถูกกำหนดว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ ส่วนดังกล่าวจะถูกตัดออก และส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้จะได้รับผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์
  7. ข้อตกลงนี้ถือและมีข้อตกลงทั้งหมดระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญในข้อตกลงนี้และไม่ใช้แทนข้อตกลงใดๆ ที่ตกลงกันทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก่อนหน้านี้ โดยบทบัญญัติของข้อที่ 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, และ 13 จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ว่าจะมีการยุติข้อตกลงนี้ไปแล้วด้วยเหตุผลใดก็ตาม
  8. ข้อตกลงนี้อาจได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นในอาณาเขตที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างข้อตกลงนี้ในฉบับหลักภาษาอังกฤษและคำแปลภาษาท้องถิ่น ให้ใช้การตีความตามฉบับหลักภาษาอังกฤษเป็นหลักเสมอ